Dávky, které vám mohou pomoci při péči o rodiče

Když se vašemu rodiči zhorší soběstačnost, je jednou z prvních starostí otázka, kde vezmete peníze na služby, které mohou rodiči pomoci v domácím prostředí. Rozhodujete se, co dál. Řešíte, zda rodič zvládne být s podporou rodiny a služeb doma nebo bude potřebovat péči domova pro seniory nebo domova se zvláštním režimem. V rozhodování vám může pomoci e-book zdarma Jak se rozhodnout, zda je pro rodiče vhodnější domácí péče nebo péče v zařízení.

V tomto článku vám přináším přehled dávek, které vašemu rodiči pomohou zaplatit péči a služby, které bude potřebovat.

Příspěvek na péči

Rozděluje se na 4 stupně, dle toho, kolik péče konkrétní člověk potřebuje. Žádost o příspěvek na péči vyřizují úřady práce podle trvalého pobytu žadatele (tedy vašeho rodiče).

Lze jej využít na péči rodiny, asistenta sociální péče, registrovaného poskytovatele sociálních služeb (pečovatelská služba, domov pro seniory apod.) nebo speciálního lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu.

aktualizováno k 1.7.2019

1. stupeň – lehká závislost – 880 Kč měsíčně 

2. stupeň – středně těžká závislost – 4 400 Kč měsíčně 

3. stupeň – těžká závislost

– 8 800 Kč měsíčně – u osob, které využívají pobytové sociální služby.
– 12 800 Kč měsíčně – u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby.

4. stupeň – úplná závislost

– 13 200 Kč měsíčně – u osob, které využívají pobytové sociální služby.
– 19 200 Kč měsíčně – u osob, které nevyužívají pobytové sociální služby.

O příspěvku na péči si můžete přečíst samostatný podrobný článek zde.

Příspěvek na mobilitu

Je určen těm, kteří mají nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P a kteří se opakovaně v kalendářním měsíci za úhradu dopravují nebo jsou dopravováni. V případě, že je dotyčný v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče, může mu být příspěvek vyplácen jen z důvodu hodných zvláštního zřetele.

Výše dávky je 550 Kč měsíčně. Vyplácí se zpětně, to znamená do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který náleží.

Žádost o příspěvek na mobilitu vyřizují úřady práce podle trvalého pobytu žadatele. Žádost můžete podat současně s žádostí o příspěvek na péči. A zároveň podejte i žádost o průkaz osoby se zdravotním postižením, pokud jej váš rodič ještě nemá. Bez něj tento příspěvek nedostane.

Ošetřovné

Ošetřovné je (stejně jako dlouhodobé ošetřovné) dávka nemocenského pojištění. Základní podmínkou pro jejich přiznání tedy je, že ošetřující osoba si platila nemocenské pojištění (za zaměstnance jej povinně platí zaměstnavatelé).

Nárok na ošetřovné má ošetřující osoba, pokud nemůže pracovat kvůli tomu, že ošetřuje nemocného člena domácnosti.
Ošetřovné je vypláceno už od prvního dne ošetřování, tedy nikoliv až od čtvrtého pracovního dne jako u „nemocenské“. Maximálně však po dobu devíti kalendářních dní, pouze u samoživitelů se maximum prodlužuje na 16 kalendářních dní. Podmínkou vyplacení této dávky je, aby rodič, o kterého se staráte, bydlel s vámi ve společné domácnosti.
Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den. Denní vyměřovací základ je průměrný denní příjem zpravidla za posledních dvanáct kalendářních měsíců.
Potřebný tiskopis vystavuje ošetřující lékař osoby, která onemocněla. Ošetřující osoba má tiskopis neprodleně předat svému zaměstnavateli.

Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné je určeno na pokrytí doby po propuštění opečovávané osoby z nemocnice (např. po vážném úrazu nebo nemoci). Umožňuje pečující osobě čerpat až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60% denního vyměřovacího základu.  Pokud se mezi tím ten, kdo potřebuje péči, neuzdraví, rodina má prostor zorientovat se v nové situaci a rozhodnout se, co dál a kdo péči následně zajistí.

O potřebě celodenní péče rozhoduje ošetřující lékař lůžkového zařízení, kde je nemocný hospitalizován. Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká v případě, že hospitalizace nemocného trvala alespoň 7 dní a bude-li zdravotní stav této osoby vyžadovat dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů.

V ošetřování člena rodiny se může vystřídat více osob. Střídat se lze po jednotlivých dnech. Zákon je velmi benevolentní v tom, kdo smí pečovat – jedná se o blízké i vzdálenější příbuzné a osoby žijící ve společné domácnosti.

V průběhu pobírání dlouhodobého ošetřovného má zaměstnavatel povinnost omluvit jeho nepřítomnost na pracovišti a po návratu ho zařadit na jeho původní práci. V době poskytování dlouhodobé péče  nesmí být zaměstnanci dána výpověď a doba poskytování dlouhodobého ošetřovného se pro účely dovolené navrhuje posuzovat jako výkon práce.

Další dávky, které lze využít, jsou příspěvek na zvláštní pomůckupříspěvek na zakoupení motorového vozidla.

Těm se budu věnovat v nějakém dalším samostatném článku.

Další informace o dávkách a o tom, jak se postarat o blízkého trpícího demencí najdete v komplexním průvodci „Jak se postarat o rodiče s demencí“. Kterého si můžete objednat zde: Komplexní průvodce „Jak se postarat o rodiče s demencí“ s mnoha praktickými a užitečnými bonusy

 

V e-booku „Jak nevyhořet – pro ženy nejen v pomáhajících profesích“ vám ukážu, jak předejít syndromu vyhoření. Naučím vás hlídat si své potřeby, lépe pracovat sama se sebou a pečovat o sebe. Zdravě ventilovat své emoce. Ukážu vám, jak žít šťastnější, plnější a vědomější život. 

Máte otázky? Napište je do facebookové skupiny stránky Péče o stárnoucí rodiče . Odpovím vám na ně.

Líbil se vám tento článek? Pokud chcete dostávat podobné články do e-mailu,
nechte na sebe kontakt zde.

Jana Prajznerová
Deset let jsem pracovala v domově pro seniory a řešila s rodinami, jak se postarat o jejich stárnoucího příbuzného. Tyto rodiny byly zoufalé, protože nevěděly, jak svým blízkým zajistit potřebnou péči. Proto nyní předávám praktické informace o tom, jak empaticky a efektivně pečovat o své (pra)rodiče, ať už doma nebo v domově pro seniory. A jak přitom nevyhořet. Můj příběh si přečtěte zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.