Mé vzdělání a praxe

Praxe

Sociální pracovnice, Vedoucí sociálního úseku - Domov pro seniory (a od 1.1.2015 zároveň i Domov se zvláštním režimem), Brno

2007 - 2009 – sociální pracovnice

Náplň práce: sociální poradenství, sociální agenda, sociální šetření, jednání se zájemci o službu, podpisy smluv o poskytování sociální služby, metodik pro pracovníky v přímé péči při tvorbě, dosahování a vyhodnocování osobních cílů a rizikových plánů, přednášky pro pracovníky v DS.

2010 - 2017 – vedoucí sociálního úseku

Náplň práce: sociální poradenství, sociální agenda, sociální šetření, jednání se zájemci o službu, podpisy smluv o poskytování sociální služby, metodik pro pracovníky v přímé péči při tvorbě, dosahování a vyhodnocování osobních cílů a rizikových plánů, přednášky pro pracovníky v DS, vedení sociálního úseku a zájmových a kulturních aktivit v DS – nadřízená sociálních pracovnic a pracovnic pro základní výchovnou nepedagogickou činnost

 

Akreditovaná lektorka vzdělávacích kurzů

CC Systems.a.s. - 2009 - 2010

Výklad a specifika standardu č. 2 a Výklad a specifika standardu č. 5. 

Asociace průvodců v problematice rizikového chování – 2010 - 2017

Výklad a specifika standardu č. 2 a Výklad a specifika standardu č. 5. 

EURO EDUCA – 2011

Výklad a specifika standardu č. 2 a Výklad a specifika standardu č. 5. 

 

Externí přednášející na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity

2013 - 2017

Standardy kvality sociálních služeb

Individuální plánování

Specifika služeb sociálního poradenství pro cílovou skupinu seniorů

Evaluace v sociálních službách

 

Tvorba textu pro e-learningovou formu studia pro MPSV

Komunikace s klientem se zdravotním postižením – 2015

 

Vzdělání

Formální vzdělání:

Střední škola zaměřená na výchovu dětí předškolního věku a mladšího školní věku, Zlín

Sociální pedagogika a poradenství - bakalářské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, udělen titul Bc.

Sociální pedagogika - navazující magisterské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, udělen titul Mgr.

Pedagogika - navazující magisterské studium na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, udělen titul Mgr.

 

Celodenní semináře:

2018

Zimní kurz doprovázení Ke kořenům - Rituály posledního rozloučení; Péče o sebe i druhé v době zármutku - 3 denní kurz

 

2016

Základní orientace v nejčastějších psychiatrických diagnózách

Informační seminář ke konceptu Smyslové aktivizace

Právní minimum pro domovy pečující o seniory

Workshop – Metoda validace podle Naomi Feil (dvoudenní)

Komunikace s klientem s handicapem

 

2015

Alzheimerova nemoc – Demence v obrazech

Psychosociální dovednosti a kompetence manažera

Systém řízení kvality sociálních služeb

 

2014

Péče o klienty s demencí

Jak se domlouvat a domluvit s klientem (Standardy prakticky) – 100 hodin

Praxe v opatrovnictví

III. mezinárodní konference SNOEZELEN – MSE

Péče o pacienty s demencí – Česká alzheimerovská společnost

Alternativní komunikace

Konference – Ochrana práv seniorů v instituci se zaměřením na osoby s demencí

Individuální plánování prostřednictvím ICT metod

Paliativní péče

Muzikoterapie

 

2013

Základní zásady komunikace

Psychobiografický model prof. Erwina Böhma

Bazální stimulace

Podnikání v sociálních službách

Komunikace s klienty s problémovým chováním

Efektivní komunikace, naslouchání

Psychosociální dovednosti a prevence vyhoření

Biografie klienta

 

2012

Osobnost a role pracovníka v sociálních službách a sociálního pracovníka

Základy asistence a manipulace s klientem v zařízení sociálních služeb

Sociální péče. Koncept dlouhodobé péče o seniory.

Vedení a řízení lidských zdrojů

Důstojný život ve stáří – Phdr. Jiřina Šiklová, CSc.

 

2011

Doprovod při umírání – terminální stádium

Individuální plánování průběhu sociální služby

Zásady práce s uživatelem sociální služby postiženým demencí

Současná právní úprava dědického práva v ČR

 

2010

Zákon o sociálních službách

Smlouva o poskytování sociální služby

Ochrana práv osob

Komunikační trojúhelník – klient, rodina, sociální pracovník

Péče o seniory v ČR a Rakousku

Péče o klienta s demencí

 

2009

Zákon o sociálních službách

Opatrovník a majetek nesvéprávných

Problematika práce s klientem s rizikem v chování

Individuální plánování průběhu sociální služby

Komplexní ošetřovatelská péče o klienty s demencí

Práce s rizikem v sociálních službách  - 16 hod

Práce s osobami postiženými demencí

Restriktivní opatření a opatrovnictví v sociálních službách

 

2008

Standard č.7, 8

Jak rozvinout služby domácí péče

Právo a etika v domácí péči 1,2 – 16 hod

Ochrana práv uživatelů služby

Metodika práce a komunikace s klienty se specifickými problémy – 20 hodin

 

2007

Problematika práce s pacienty trpícími poruchami komunikace

Domácí hospicová péče – Domácí paliativní péče