Co nejvíce trápí domácí pečující? Jsou na péči sami!

Anketa pro pečující

Facebookovou skupinu pro pečující, kteří se starají o své stárnoucí rodiče či prarodiče, jsem založila téměř před dvěma lety. Chtěla jsem pro pečující vytvořit prostor, ve kterém mohou sdílet své zkušenosti, vzájemně si radit a naslouchat si. Ve skupině je nyní více než 1100 lidí a téměř denně se v ní objevují nové příspěvky. Skupina předčila mé očekávání a dobře naplňuje svůj účel. Lidé se v ní vzájemně podporují a radí si.

Nedávno jsem ve skupině vytvořila anketu, ve které jsem se členů skupiny ptala, co je pro domácí pečující největší problém. Co je nejvíce trápí, když pečují o rodiče či prarodiče doma. Přišlo téměř 220 odpovědí, někteří pečující se v anketě přiřadili k více možnostem. Pečující mohli do ankety přidávat své odpovědi, nejen volit možnosti.

Očekávala jsem, že na prvním místě se v anketě umístí nedostatek financí. Ale nebylo tomu tak.

Nedostatečná pomoc příbuzných

Podle odpovědí v anketě pečující nejvíce trápí nedostatečná pomoc ostatních příbuzných a to, že jsou na péči sami. Tuto odpověď zvolilo 68 pečujících. Setkávala jsem se s tím již v době, kdy jsem pracovala v domově pro seniory a ve skupině se toto téma objevuje často. Když se zhorší soběstačnost rodičů, většinou se ujme péče jedno z dětí. Ostatní členové rodiny si na to velmi rychle zvyknou a začnou to brát jako samozřejmost. Pečující si často nenastaví pravidla a hranice hned na začátku. Nedomluví se s ostatními sourozenci, jak se na péči budou podílet. A když se o to snaží později, sourozenci se diví, proč by se najednou měli zapojovat, když to tak krásně funguje (i bez nich) a nejsou již ochotni se do péče zapojit.

Co s tím?

 • Nastavte si pravidla hned na začátku.
 • Když váš rodič přestane být soběstačný nebo se u něj začne projevovat Alzheimerova choroba či jiný typ demence , svolejte rodinnou radu a domluvte se, kdo se jak na péči bude podílet.
 • Buďte pevní v tom, že je třeba, aby se na péči podílela celá rodina. Pokud to tak nenastavíte hned od začátku, bude se vám to později dělat těžce. Všichni si lehce zvyknou na to, že se o vše staráte vy. Je třeba nastavit a pevně hlídat své hranice a být asertivní.
 • Pokud váš rodič měl jen vás, zkuste zapojit širší rodinu a oslovit i jeho přátele, zda by v budoucnu byli ochotni pomoci. I kdyby měli jen přijít na návštěvu a dát vám tak hodinku času na nákup či odpočinek.
 • Každý ze sourozenců či jiných členů rodiny se může zapojit. Někdo obstará nákup, někdo doprovody k lékaři a jiný zase vyřizování příspěvků a dalších úředních a právních záležitostí. Ideální samozřejmě je, když povinnosti rozdělíte i podle toho, kdo je na co šikovný. Někdo zvládá lépe úřady a finance, někdo rád nakupuje, někdo si rád přijde popovídat a bude rodiči dělat společnost a někdo zvládne i hygienu. Využijte toho a snažte se, aby každý dělal v co nejvyšší míře to, co je pro něj nejjednodušší. Všichni tak budou méně stresováni.
 • Domluvte se, kdo se jak bude na péči podílet finančně. Pokud rodina není ochotna nebo schopna podílet se na péči fyzicky, měla by alespoň přispívat finančně, aby si pečující byl schopen zaplatit pečovatelku a na pár hodin se mohl alespoň jednou týdně vzdálit a věnovat se sobě a své seberealizaci či odpočinku.
 • Domluvte se, co se stane, když pečující onemocní. Kdo ho zastoupí? Přijede k vám domů nebo (pra)rodič, o kterého je pečováno, pojede domů k dalšímu členu rodiny?
 • Pokud někdo ze sourozenců bydlí daleko a je pro něj nemožné, aby se na péči podílel fyzicky pravidelně, domluvte se, že si (pra)rodiče např. 2x do roka vezme na týden k sobě, aby si hlavní pečující mohl odpočinout.
 • Pokud váš (pra)rodič trpí demencí, dopředu zvažte, zda by nebylo vhodné, aby se někdo z členů rodiny stal jeho opatrovníkem.
 • Je jasné, že i když uděláte tuto dohodu, může se stát mnoho nepředvídaných věcí, které všechno změní. I přesto dohodu sepište.
 • Tuto dohodu všem členům rodiny např. rozešlete e-mailem nebo jinak doručte.

Toto je čas, kdy by se měla rodina semknout a vzájemně si pomoci. Z celého srdce doufám, že patříte mezi ty šťastné, kteří takovou rodinu mají.

Další podobné praktické informace najdete v komplexním průvodci „Jak se postarat o rodiče s demencí“. Kterého si můžete objednat zde: Komplexní průvodce „Jak se postarat o rodiče s demencí“ s mnoha praktickými a užitečnými bonusy

V e-booku „Jak nevyhořet – pro ženy nejen v pomáhajících profesích“ vám ukážu, jak předejít syndromu vyhoření. Naučím vás hlídat si své potřeby, lépe pracovat sama se sebou a pečovat o sebe. Zdravě ventilovat své emoce. Ukážu vám, jak žít šťastnější, plnější a vědomější život. 

Jana Prajznerová
Deset let jsem pracovala v domově pro seniory a řešila s rodinami, jak se postarat o jejich stárnoucího příbuzného. Tyto rodiny byly zoufalé, protože nevěděly, jak svým blízkým zajistit potřebnou péči. Proto nyní předávám praktické informace o tom, jak empaticky a efektivně pečovat o své (pra)rodiče, ať už doma nebo v domově pro seniory. A jak přitom nevyhořet. Můj příběh si přečtěte zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.