Změny pro seniory a pečující v roce 2018

Zvýšení důchodů

Valorizace důchodů bude od ledna roku 2018 vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Důchody se zvýší v průměru o 475 korun.

Zvýšení příspěvku na mobilitu

Příspěvek na mobilitu bude od ledna 2018 zvýšen na 550 korun. Osoby, které již příspěvek na mobilitu pobírají, nemusí o jeho zvýšení žádat. Příspěvek na mobilitu se vyplácí zpětně, zvýšená částka jim tedy bude poprvé vyplacena v únoru 2018. Nejpozději do dne výplaty příspěvku na mobilitu za leden 2018 odešle úřad práce písemné sdělení o změně výše příspěvku na mobilitu.

Nevíte, co je příspěvek na mobilitu? Nárok na něj má osoba starší 1 roku, která má nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením označený symbolem „ZTP“ nebo „ZTP/P“ a opakovaně se v kalendářním měsíci za úhradu dopravuje nebo je dopravovánanejsou jí poskytovány pobytové sociální služby (podle zákona o sociálních službách v domově pro osoby se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče). Žádost o příspěvek na mobilitu vyřizují úřady práce podle trvalého pobytu žadatele.

Zavedení dávky dlouhodobého ošetřovného

Od 1. června 2018 začne platit nová dávka ze systému nemocenského pojištění, která se jmenuje dlouhodobé ošetřovné.  Ošetřovné je určeno na pokrytí doby po propuštění opečovávané osoby z nemocnice (např. po vážném úrazu nebo nemoci) a mělo by rodinám umožnit v klidu se o svého příbuzného postarat.

Tato změna umožní pečující osobě čerpat až 90 kalendářních dní pracovního volna s náhradou příjmů ve výši 60% denního vyměřovacího základu.  Pokud se mezi tím ten, kdo potřebuje péči, neuzdraví, rodina bude mít prostor zorientovat se v nové situaci a rozhodnout se, co dál a kdo péči následně zajistí. Přidá rodinám čas připravit se na změny, které je čekají a například požádat o příspěvek na péči.

O potřebě celodenní péče bude rozhodovat ošetřující lékař lůžkového zařízení, kde bude nemocný hospitalizován. Nárok na dlouhodobé ošetřovné bude vznikat v případě, že hospitalizace nemocného trvala alespoň 7 dní a bude-li zdravotní stav této osoby vyžadovat dlouhodobou péči alespoň 30 kalendářních dnů.

Velkým plusem je, že v ošetřování člena rodiny se může vystřídat více osob. Střídat se lze po jednotlivých dnech. Zákon je velmi benevolentní v tom, kdo smí pečovat – jedná se o blízké i vzdálenější příbuzné a osoby žijící ve společné domácnosti. Takže rodina se může svobodně rozhodnout, kdo se bude o nemocného starat.

V průběhu pobírání dlouhodobého ošetřovného má zaměstnavatel povinnost omluvit jeho nepřítomnost na pracovišti a po návratu ho zařadit na jeho původní práci. V době poskytování dlouhodobé péče  nesmí být zaměstnanci dána výpověď a doba poskytování dlouhodobého ošetřovného se pro účely dovolené navrhuje posuzovat jako výkon práce.

Nová dávka bude samozřejmě poskytována i osobě samostatně výdělečně činné, pokud je tato osoba nemocensky pojištěná.

Novela zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, které tuto dávku zavádějí, byla 8. února 2017 schválena vládou ČR.

Máte dotazy či komentáře? Napište je do facebookové skupiny stránky Péče o stárnoucí rodiče .

Líbil se vám tento článek? Pokud chcete dostávat podobné články do e-mailu,
nechte na sebe kontakt zde.

Jana Prajznerová
Deset let jsem pracovala v domově pro seniory a řešila s rodinami, jak se postarat o jejich stárnoucího příbuzného. Tyto rodiny byly zoufalé, protože nevěděly, jak svým blízkým zajistit potřebnou péči. Proto nyní předávám praktické informace o tom, jak empaticky a efektivně pečovat o své (pra)rodiče, ať už doma nebo v domově pro seniory. A jak přitom nevyhořet. Můj příběh si přečtěte zde.
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.